setiap penyakit ada ubatnya. Apabila penyakit telah diubat dengan ubat yang tepat, Maka akan sembuh dengan izin Tuhan

Followers

Artercardy Essence Testimony Video Clip / 愉心精华见证短片

No comments: